Systém podpory obchodních procesů

System Support Business Processes (SBP)

Zavedenou „fabrikou na kopírování“ marketingových nástrojů a podpory prodeje nechceme být, a proto aplikujeme stále nové cesty zkvalitňování služeb. Neustálé si uvědomování mentálního zevšednění zavedených principů otevírá nové nástroje, jak být stále o krok vepředu. Tyto zkušenosti nás stále posouvají a hlavním nástrojem pro úspěch klientů je SBP.


Co si představit pod pojmem SBP?

SBP a jeho metodika je založena na implementaci loajálního (otevřeného) přístupu k produktům a jejich obchodních fází. Filozofie je založena v důslednosti návrhů na podporu zvýšení podílu na trhu podle účelu, využití, segmentace, poptávky a časové souvislosti.

  • předkládáme kombinace metodik, které se mohou navzájem podporovat a zajistí vyšší přidanou hodnotu pro obchodní strategii. Synergické efekty, mezi situací na trhu - poptávkou – nabídkou – termíny, zajišťují efektivněji vynaložené prostředky k porovnání s tržním podílem.
  • jednání s klienty jsou vedena v průběhu celého projektového období s dodržováním principu podpory podle účelu, využití, segmentace, poptávky a časové souvislosti s důrazem na doporučení, proveditelnost, koordinaci a prokazatelný výsledek.
  • nejedná se pouze o jednorázový proces, ale o dlouhodobější projektovou spolupráci.
  • investované finanční prostředky za služby jsou využity efektivně
  • jsou odhalena slabá a silná místa podle účelu, segmentace, poptávky a časové souvislosti
  • vytipování a přínos obchodních příležitostí
  • součástí mohou být odborné semináře pro odběratele