Grafické a reklamní práce, Corporate Image

Naším cílem je umožnit klientům sdílet jednoduchý přístup k nástrojům vlastní podpory a neustálé emoční vnímání „Značky – Loga“ na trhu. Ukázky

Tvář firmy neboli „Corporate Image“ je nedílnou součástí prosazování se na trhu a vytváří myšlenkové vnímání pro své okolí. Image subjektu vzniká jeho chováním, prezentací názorů, produktů a postojů, poskytováním služeb, jeho viditelností, firemní kulturou atd.

Pasivní i aktivní komunikace se svým okolím vytváří „Obraz společnosti.“  Mluvíme především o chování zaměstnanců, úrovni vnitřní kultury, způsobech řízení, stylu obchodní komunikace, kvalitě produktů, úrovni vizuální prezentace – logotyp, písmo, barevnost, firemní tiskoviny, internetová a obchodní prezentace, firemní kultura v oblékání, dárkové předměty atd. Jednoduše můžeme tento ucelený proces nazvat „Corporate Norm.“

Nedílnou součástí Corporate Image je vizuální prezentování firmy – Corporate Design. Pomáháme klientům realizovat jeho průhlednost, jednoduchost a pozitivní schopnost prezentace.  Vizuální vystupování uvnitř i směrem ven z firmy zajišťujeme s jasným cílem pro našeho klienta: promyšlený vizuální projev, jedinečnost a nadčasovost image, jednoduchá a rychlá vnímatelnost okolí, rychlý přístup k vnitrofiremnímu vnímání a realizování. Soubor těchto nástrojů a opatření nazýváme – „Corporate manual of Image“:

 • Logotyp
 • Barevné schéma
 • Dopisní papír
 • Dopisní obálka
 • Nabídka
 • Objednávka
 • Písma a barevnost
 • Firemní tiskoviny – časopisy, noviny, bulletiny, výroční zprávy, atd.
 • Prezentace na webu
 • Prezentace obchodní
 • Prezentace mediální
 • Výkladní skříně a obaly výrobků
 • Osobní vizualizace – vizitky, reklamní předměty, atd.
 • Design vozového parku
 • Manuály a prospekty
 • Firemní slohy
 • Příprava merkantilu
 • Etikety
 • Návody
 • Programy
 • Letáky

Grafiku vám vytvoříme na míru, navrhneme korporátní grafiku nebo připravíme jednorázové podklady podle existujících materiálů. Navrhujeme komplexní grafiku a směrujeme design klientů, vytváříme společně jejich image. Navrženou grafiku vždy konzultujeme s klientem, provádíme korekce a ladíme až k dosažení spokojenosti, vypovídající hodnotě a účinnosti. Pro tvorbu grafiky zajišťujeme dodávky fotografií vlastním fotografem, vlastní firemní databázi návrhů a klientským archivem. Veškeré grafické práce dodáváme dle přání klienta v různých formátech a na datových médiích a případně implementujeme do firemního work flow. Ukázky