Promoakce, párty

Výrazný vliv na povědomí Vaší „Značky – Loga“ u klientů a obchodních partnerů mají Promo-akce a Odborné semináře. Cíle takto řízené podpory je přímá propagace produktů a služeb, rozvíjení obchodních a vzájemných vztahů. V současném konkurenčním boji se prosazujeme stále častěji s touto formou reklamy a našimi klienty je hodnocena jako úspěšná na úrovni stanovených cílů, navíc s přínosem nových podnikatelských záměrů.  Setkání na této úrovni soustředí iniciativu do předem plánované strategie podpory na zvýšení obchodního podílu na trhu prostřednictvím zvýšení aktivity klientů a obchodních partnerů.
Realizaci Promo-akcí a Odborných seminářů zajišťujeme komplexně:

 • vytipování nejvhodnější lokality
 • zajištění případné dopravy a ubytování
 • příprava programu
 • montáž marketingových prezentací
 • moderování akce
 • zajištění cateringu
 • zajištění lidského potenciálu
 • zajištění volno-časových aktivit na akci

 
Pro zvýšení zaměstnanecké loajality a soudržnosti s Logem, budování týmového ducha, zajišťujeme firemní Párty. Je to rovněž poděkování firmy za práci svým kolegyním a kolegům, případně i obchodním partnerům. Forma a druh Párty jsou libovolné a rozmanité – sport, kultura, turistika, vodáctví, poznávací zájezdy do věhlasných metropolí, soutěžní „zocelovací“ outdoor akce atd.
Realizaci firemních Párty zajišťujeme komplexně:

 • vytipování nejvhodnější lokality
 • zajištění dopravy a ubytování
 • příprava programu
 • moderování akce
 • zajištění cateringu
 • zajištění lidského potenciálu
 • řizení celkového průběhu akce