Příprava marketingových plánů

Marketingový plán je strategický „dokument“ v povědomí „Značky“ na trhu, v němž jsou zakotveny strategické plány, principy či propagace značky, jakožto nosný nástroj viditelnosti v konkurenčním prostředí. Také se dá nazvat tento proces jako systém chování s firemní „Značkou“ – logem pro dosažení úspěšného boje na trhu. Hlavní cíle hledejme zde:

  • zvýšení povědomí značky
  • zvýšení prodejního podílu na trhu
  • zvýšení zisku
  • rychlá a snadnější expanze na nové trhy
  • rychlé a efektivní zavádění nových výrobků
  • vyšší respekt a loajalita klientů
  • lepší viditelnost a srozumitelnost
  • vyvážená citlivost klientů na „Značku“ a „Cenu“
  • zvýšení loajality a soudržnosti se Značkou zaměstnanců k plnění strategických cílů firmy
  • zvýšení zájmu uchazečů o místa ve firmě, s cílem získání kvalitních a loajálních zaměstnanců

Nezaměňujme Marketingový plán za uveřejnění inzerátu nebo nalepení billboardu, to si řekněme, že nepovažujeme za profesionální marketing. Značku klienta bereme jako firemní jmění, ztělesněnou hodnotu, akceleraci hmotné i emocionální spokojenosti zákazníků.