Identifikace nejen vaší společnosti

Každý proces má svá pravidla a v tom není výjimkou ani marketing. V prvopočátku jakéhokoliv rozhodování, jaký nástroj či proces marketingu použít, je nutnost identifikace potřeb, možností a příležitostí. Identifikace má za úkol:

  • zmapovat potřeby klienta

  • nalézt silná místa a argumenty

  • vytipovat time-management

  • určit směr a cíl

  • měřit finanční přínosy

  • zjistit technické možnosti

  • identifikovat případná slabá místa

  • vyhodnotit úspěšnost

  • zajistit účelnost investovaných prostředků