Outdoor a reklamní kampaně

Marketingová podpora využívá tlaku na podvědomí okolí prostřednictvím velkoplošných reklamních kampaní formou vlajek, bannerů, billboardů, smartboardů, bigboardů a megabordů.
Vytipování umístění a časové rozpětí reklamní kampaně zajišťujeme s důrazem na maximální efektivitu podle účelu, segmentace, poptávky a časové souvislosti v těchto krocích:

 • identifikace
 • účel
 • časová souvislost
 • poptávka cílových skupin
 • efektivita v souvislosti s Marketingovým plánem
 • typologie umístění reklamy
 • termínové plánování
 • grafické zpracování
 • výroba reklamy
 • montáž
 • dozor
 • garance
 • servis