Outsourcing

Outsourcingem se rozumí předání vlastních firemních činností - procesů na poskytovatele. Pro firmu není klíčové, kde a jak je činnost prováděna, ale za jakých podmínek je vykonána – čas, kvalita, množství, cena, důvěryhodnost poskytovatele, atp.

Outsourcing znamená zabezpečení činností prostřednictvím jiných stran - firem. V zahraničí je tato metoda podpory firemních procesů zajišťována již od sedmdesátých let. V České republice můžeme o tradici Outsourcingu hovořit po porevolučním období, kdy se začali formovat silní poskytovatelé Outsourcingu převážně s podporou zahraničních firem. Outsourcing není omezen druhem podnikání, dnes ho můžeme vnímat například ve  stravování, logistice, úklidových pracích, účetnictví, údržbě komunikací a městské infrastruktury, IT a také marketingu.


Pro nás jsou klíčové oblasti outsourcingu, kterými podporujeme klientské procesy:
  • Správa webového prostředí
  • Marketing
  • Krátkodobé i dlouhodobé zajištění provozu PC a zařízení pro tisk