Direct Marketing System

Direct Marketing je moderní a velice účinná forma zvyšování povědomí "Značky",  přímá komunikace se stávajícími klienty, oslovení zákazníků potenciálních i nových jako emoční tlak na jejich podvědomí ke zvyšování reprezentace "Značky - Loga".
 

Direct Marketing provádíme systémem (jako systémový celek) vytváření podmínek pro přímou komunikaci s klienty, tedy systém proveditelných kroků v komunikaci k získání povědomí podnikatelské klientely a pozornosti veřejnosti. Direct Marketing System doporučujeme (určujeme) po získání informací ve fázi Identifikace. Celkové provedení zajišťujeme jako projekt s kompletní dodávkou všech hodnotících faktorů. Naším přirozeným cílem je hledat nové možnosti netradičním i tradičním systémem řešení podpory a efektivity plnění cílů klienta.