Katalogy, programy a publikace

Katalogy, programy a publikace
 

Tištěný katalog je vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis navzájem různých položek stejného významu, povahy, charakteru, účelu apod. Katalog může mít fakticky různou formu, může se jednat o publikaci, tedy o klasické tištěné dílo - kniha, brožura apod. V dnešní době se tisknou katalogy na rozmanité druhy materiálů, různých formátů a grafického zpracování.

 
Programy mají jasný cíl – informovat o připravované a/nebo probíhající akci. Programy najdeme v divadlech, kinech, při akcích pořádaných radnicemi, různými organizacemi, při soutěžních či jiných kulturních akcích atd.
 
Publikace jsou jednoduchá či rozsáhlá díla, která mají různý účel použití. Publikace mohou mít jen oznamovací účel, ale také připravujeme publikace, které mají rozsáhlý naučný charakter.
 
Katalogy, programy či publikace mají reprezentovat, proto k výrobě každého katalogu, programu, publikace přistupujeme s maximálním důrazem na funkčnost, přehlednost, kvalitu prezentace a vypovídající hodnotu. Vše upravujeme lakováním nebo laminací a dbáme na maximální reprezentaci a nejvyšší kvalitu.