Salon Spirit

Jednotná Image

Pro Salon Perfect Smile jsme připravili jednotnou grafickou koncepci materiálů pro prezentaci salonu - letáky, plakáty, bannery, roll-bannery - Corporate Design.