Plakátový výlep

Marketingová kampaň byla naplánována do tří vln realizace výlepu plakátů. Každá vlna výlepu byla náročná co do velikosti regionu, tak i množství plakátových ploch. Vše bylo koordinováno produkčním BM Point, který zajišťoval trasovač výlepových posádek, distribuci materiálu a inspekční kontroly. Běhen dvou dnů bylo polepeno 1007 výlepových ploch, na které bylo vylepeno 3100 ks plakátů.