Knihy a učebnice

Regionální učebnice ZŠ Ořechov

Velmi zdařilá učebnice, zaměřená na komplexní pohled na region, v kterém děti – žáci žijí. Vytváří pohled na běžný život, který se odráží např. v třídění odpadu, poznávání přírody a živočichů, problematice, historii a současnosti regionu, atd…
 
Tým BM Point zajistil komplexní realizaci:
  • Grafické a textové zpracování
  • Korektury
  • Příprava do tisku
  • Výroba učebnice
  • Logistika