Informační publikace

Publikace s masovou distribucí

Tvorba publikace byla realizována pro masivní informovanost obyvatel v regionu. Jednoduchá a čitelná grafika byla vytvořena s důrazem na čtivost a maximální vypovídající hodnotu – masovou informovanost.

Tým BM Point zajistil celkovou realizaci s maximálním důrazem na informovanost:
  • Marketingová příprava
  • Grafické a textové zpracování
  • Tisk publikace
  • Logistika
  • Distribuce do schránek obyvatel