Euro

Regionální marketing

Realizace „vložené reklamy“ v tištěných periodikách do vytipovaných regionů zaměřená na cílové skupiny potenciálních klientů. Tištěné periodikum je vybráno podle marketingové analýzy k dosažení maximální úspěšnosti reklamy.